Fındık ülkemizde tarımsal ürünler arasında en çok üretilen ve en fazla katma değere sahip üründür. Türkiye yıllık ortalama 650.000 ton üretim ve %70’lik oranla dünya fındık üretiminde lider ülkedir. Ayrıca fındık ülkemizin toplam tarımsal ürün ihracatında %20’lik oranla en büyük paya sahiptir ve Türkiye’nin toplam ihracatının %2’sini oluşturmaktadır. Dünyada lider ülke konumunda olduğumuz ve tarımsal ürünler arasında en büyük katma değere sahip Fındığın modern makineler ile hasat edilmesi ve hasat sonrası teknolojileri ile daha kaliteli hale getirilmesini amaçlayan STD MAKİNE, İtalya’da 1980’lerden sonra başlayan mekanizasyonlu tarım için makine üretimi yapan GIAMPI Srl® firmasının ürünlerini Türkiye’de çiftçilerimizin kullanımına sunmaktadır.

Ülkemiz Dünya’daki en büyük fındık üreticisi olmasına rağmen fındık hasadı ve harmanındaki teknolojik altyapısının daha da geliştirilmesinin önemi ile STD Makine çeşitli çözümler sunmaktadır.
Giampi Srl firmasının gerek hasat öncesi gerekse hasat ve harmanlamanın kolaylaştırılması için;
• Bahçe zeminini hasat zamanına hazırlayan Biçiciler, ve ilaçlama için Spreyleyiciler,
• Hasat zamanı yere düşen fındığı toplayan ve de patozlayan Toplama Makineleri,
• Hasat sonrası fındığı temizleyen, patozunu tamamlayan ve taş topraktan ayıklayan Temizleyiciler,
• Fındığın kurutulması için nem kontrollü Kurutucular ve
• Kalibrasyonu için Kalibratör
gibi farklı teknolojiler ve makine ekipmanlarını sunmaktadır. Bu makineler sayesinde fındık tarımında gerek hasat ve harman zamanının kısalması gerekse işçilik masrafları ve üretim maliyetleri konusunda büyük tasarruf sağlanacaktır.

UNUTMAYIN!

Hasatın optimum verimliliğini sağlamak için, yıl boyunca ve fındığın dalından düşmesinden önce yapılacak ot biçme ile zeminin hazırlanması tavsiye edilir. Makineyle fındık toplamak için iyi hazırlanmış zemin gerekmektedir. Zeminde bulunabilecek yüksek miktarda kaya, taş ve zeminin sıkıştırılmamış olması makinenin tam randımanlı çalışmasını engeller.

Her bahçe bakım gerektirir, bakım için de doğru ekipmanlar Giampi‘de bulunur.

Makine ve Ekipmanlar

Bize ulaşın